document.writeln(''); var CurInfo = 1; var MaxInfos = 7; function ChangeInfoM(cstep) { if (document.getElementById) { if ( document.getElementById("MyTR" + CurInfo) ) { document.getElementById("MyTR" + CurInfo).className = "elementhide"; } CurInfo += cstep; if (CurInfo == 0) CurInfo = MaxInfos; if (CurInfo > MaxInfos) CurInfo = 1; if ( document.getElementById("MyTR" + CurInfo) ) { document.getElementById("MyTR" + CurInfo).className = "elementvisible"; } if ( document.getElementById("CurNum") ) document.getElementById("CurNum").innerHTML = CurInfo; } } var MyTimeOut; document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Biathlon auf Schalke-Tour 2017

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 16.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 11:00 bis 18:00'); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' MY-Werbegemeinschaft Mayener Kaufleute'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Besuch Eifelmuseum

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 16.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 10:00 bis 17:00'); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' Eifelmuseum Mayen'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Besuch Deutsches Schieferbergwerk

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 16.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 10:00 bis 17:00'); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' Deutsches Schieferbergwerk'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Winterausstellung

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 16.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 19:00 '); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' Stehbach-Galerei'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Christmas Special - Sidewalk - Acoustic Session

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 18.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 19:30 '); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' VG (Veranstaltergemeinschaft) Mayen'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Dizzy Dancers Mayen

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 21.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 19:00 bis 22:00'); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' Dizzy Dancers Mayen'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('

Vorlesen in der Stadtbücherei

'); document.writeln('
'); document.writeln(' '); document.writeln('
'); document.writeln(' Datum'); document.writeln(' 22.12.2017'); document.writeln('
'); document.writeln(' Uhrzeit'); document.writeln(' 14:30 bis 16:00'); document.writeln('
'); document.writeln(' Veranstalter'); document.writeln(' Stadtbücherei Mayen'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln(''); document.writeln(''); document.writeln('Alle Events'); document.writeln('Event...'); document.writeln('
'); document.writeln('
'); document.writeln('
');